stacja meteo UKSW

STACJA METEO-UKSW.edu.pl

Logo CEiE

Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS


Pomiar występowania pyłów zawieszonych na UKSW

NASZA MISJA

Misją naszą jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej. Procesem niezbędnym do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

KONTAKT

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS  
Laboratorium 405, bud. 24  
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Zapraszamy do kontaktu
Zobacz witrynę laboratorium


LABORATORIUM

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS znajduje się w budynku laboratoriów przyrodniczych CLNP, UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS wchodzi w skład Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody Laboratorium realizuje program edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE.