Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB uruchomił nową dedykowaną problematyce meteo witrynę internetową. Witryna będzie miała charakter naukowo-edukacyjny. Będzie to również platforma sterująca panelem TV znajdującym się w budynku CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie. Dane związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi od dnia 31 maja 2018, będą publikowane onLine jedynie na naszej nowej witrynie. Na witrynie tej, będą również publikowane wybrane analizy i opisy wyników badań. Witryna ta również będzie platforrmą Web dla aplikacji mobilnych. Dane pomiarowe pochodzą ze stacji pomiarowej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie. Dane Meteo (aktualny stan atmosfery) publikowane będą na naszej naukowej witrynie do czasu uruchomienia aplikacji mobilnych. Uwaga: testowe dane ze stacji meteo IEiB gromadzone są w archiwum od dnia jej uruchomienia 28-06-2017. Wartości zestawień porównawczych (np. skrajności z bieżącego roku) są zestawiane w danym roku kalendarzowym. Nowa dedykowana witryna poświęcona problematyce meteo, została uruchomiona w dniu 04-05-2018 pod adresem: meteo-uksw.edu.pl Zasoby witryny oraz jej możliwości interakcyjne, będą rozwijane systematycznie w najbliższym czasie.

Dane podstawowych parametrów pogodowych aktualizowane co około 10 minut na witrynie Instytutu Ekologii i Bioetyki.

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW

©2018 Copyright IEiB | All Rights Reserved | Powered by Sandner | ieib.edu.pl

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB WFCh na UKSW

Polityka prywatności | meteo-uksw.edu.pl

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB uruchomił nową dedykowaną problematyce meteo witrynę internetową. Witryna będzie miała charakter naukowo-edukacyjny. Będzie to również platforma sterująca panelem TV znajdującym się w budynku CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie. Dane związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi od dnia 31 maja 2018, będą publikowane onLine jedynie na naszej nowej witrynie. Na witrynie tej, będą również publikowane wybrane analizy i opisy wyników badań. Witryna ta również będzie platforrmą Web dla aplikacji mobilnych. Dane pomiarowe pochodzą ze stacji pomiarowej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie. Dane Meteo (aktualny stan atmosfery) publikowane będą na naszej naukowej witrynie do czasu uruchomienia aplikacji mobilnych. Uwaga: testowe dane ze stacji meteo IEiB gromadzone są w archiwum od dnia jej uruchomienia 28-06-2017. Wartości zestawień porównawczych (np. skrajności z bieżącego roku) są zestawiane w danym roku kalendarzowym. Nowa dedykowana witryna poświęcona problematyce meteo, została uruchomiona w dniu 04-05-2018 pod adresem: meteo-uksw.edu.pl Zasoby witryny oraz jej możliwości interakcyjne, będą rozwijane systematycznie w najbliższym czasie.

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB uruchomił nową dedykowaną problematyce meteo witrynę internetową. Witryna będzie miała charakter naukowo-edukacyjny. Będzie to również platforma sterująca panelem TV znajdującym się w budynku CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie. Dane związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi od dnia 31 maja 2018, będą publikowane onLine jedynie na naszej nowej witrynie. Na witrynie tej, będą również publikowane wybrane analizy i opisy wyników badań. Witryna ta również będzie platforrmą Web dla aplikacji mobilnych. Dane pomiarowe pochodzą ze stacji pomiarowej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego w Warszawie. Dane Meteo (aktualny stan atmosfery) publikowane będą na naszej naukowej witrynie do czasu uruchomienia aplikacji mobilnych. Uwaga: testowe dane ze stacji meteo IEiB gromadzone są w archiwum od dnia jej uruchomienia 28-06-2017. Wartości zestawień porównawczych (np. skrajności z bieżącego roku) są zestawiane w danym roku kalendarzowym. Nowa dedykowana witryna poświęcona problematyce meteo, została uruchomiona w dniu 04-05-2018 pod adresem: meteo-uksw.edu.pl Zasoby witryny oraz jej możliwości interakcyjne, będą rozwijane systematycznie w najbliższym czasie.